Deja Vu

Кафе-бар Deja Vu-Русе

Интериорен проект “Deja Vu”, град Русе – 147м2, на едно ниво.

Началото на проекта бе дадено през месец юли 2009, след около 20-25 дена проектиране и изработка на работни чертежи. По споразумение с инвеститора имахме 4 месеца да завършим проекта. В последствие не по наша вина (стана въпрос във предният пост) срокът за изпълнение беше удължен и нещата се проточиха. Строителната част приключи сравнително бързо, с уточнението че последно се оказа че трябва да чакаме доставката на климатичните машини и котела с газ, който се забави с около 20 дена. Това от своя страна доведе до забавяне на всички строителни дейности, защото не можехме да затворим тавана без да са положени, свързани и проверени медните тръби на котела. Тук е мястото да се напомни пак за контрола на всички изпълнители от главния такъв, а не от инвеститора директно за да не се влиза в излишни конфликти. След като пристигна и беше монтирана съответната инсталация работата можеше да продължи. Пак обаче ще кажа че инвеститорите като цяло си мислят че техният обект е единствен ,неповторим и нямаме никаква друга работа освен да ги обгрижваме подобаващо, но при подобно забавяне не по наша вина се нарушава целият график на изпълнение, изработка и съответно монтаж. По-големите и по-сложни обекти носят и съответните усложнения и проблеми. В случая няма да споменавам имена, най-малкото не е коректно, но е важно да се знае че графикът в такива случаи е от изключително значение. Трябва да се предвидят съответните комуникации които трябва да се положат : Ел. инсталации, видеонаблюдение, озвучаване, СОТ, пожар-известяване и аспирация. За всичко това трябва да се предвиди съответно място, ревизионни отвори и място за достъп при евентуална повреда и ако нещо се промени в движение то води до промяна на всички последващи, което не е желателно от гледна точка както на изпълнение , така и на последваща експлоатация. След като са положени комуникациите, проверени са и всичко работи, може да се пристъпи към затваряне и боядисване на тавана. Следват декоративните покрития(ако има такива) и накрая оборудването, тук имам предвид както мебели, така и естествено аксесоари, Ел оборудване, телевизори, картини и т.н. В случая поради забавянията и настъпилите празници завършването се отложи за следващата година – 2010 и в края на месец февруари бяхме готови със всичко, отстранили и поправили всички забележки на инвеститора.

Интериорен дизайн на кафе-бар Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-барове Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-барове Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-бар Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-барове Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-барове Русе,София,Бургас,Варна
Интериорен дизайн на кафе-барове Русе,София,Бургас,Варна
Кафе-бар Deja Vu Русе
Кафе-бар Deja Vu Русе
Кафе-бар Deja Vu Русе-2

Проектиране, 3D визуализация, Интериорен дизайн и изпълнение от ArtDesign.bg

Концепция и Дизайн: Стефан Ботев

Share →