Работен процес

Качество и перфектно изпълнение на добри ЦЕНИ  

Интериор и Архитектура съобразени с изискванията, предпочитанията и желанията на Клиента.

Перфектне рещения базирани на опита и компетентността на нашшия екип.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Как работим и как е организиран

РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

Алгоритъм 

Работен процес

01

Среща с клиента

Среща и запознаване с клиента – споделяне на всички изисквания, желания и препоръки.
Уточняване на прогнозен бюджет или финансова рамка в която е желателно да се помести съответния Интериорен Проект.

02

Оферта и подписване на договор

На базата на всички направени уточнения изготвяме персонална оферта и ако всичко е наред подписваме договор.
На този етап имате авансово плащане на 30% от крайната договорена цена.

03

Техническо задание

За да подготвим чертежи на текущото разположение на обекта, ние трябва да измерим всички помещения и
да направим снимки на всички иженерни комуникации (Ел. инсталации, Вик мрежа, слаботокава инсталация и др).

04

Техническо задание

След направените замервания се прави съответното разпределение на помещенията и мебелите в тях.
Събират се и се съгласуват с клиента референтни изображения(снимки) за най-пълно отразяване желанията и препоръките които сме получили: стил, цветови предпочитания, материали, специфични детайли и други.
Изготвяме албум със всички тези позиции, планове и примери и го предоставяме за съгласуване.
Отразяваме корекциите които може да възникнат и ако всичко вече е наред разписваме Техническо задание, което става неразделна част от Договора, на основата на което се изгражда цялата по-нататъшна работа по интериорния проект.
На този етап имамте плащане на 20% от крайната договорена цена.

05

3D визуализация

За да може да си представите бъдещият инетиор в детайли, ние създаве фотореалистични картини
въз основа на обемите, мебелите, цветовете и осветителните тела, избрани в процеса на оформяне на интериорния проект.

06

Съгласуване

След като вече сте видяли бъдещият си интериор ние сме готови да го обсъдим с вас и да направим последни корекции.
От вас зависи как ще изглежда работната документация която ще получите на база съгласуваните визуализации и направени корекции.
На този етап клиента прави авансово плащане от 20% от крайната договорена цена.

07

Работен проект

Това е етапа в който подготвяме и предаваме цялата необходима документация, за да може Интериорният проект да бъде изпълнен.
Всички направени забележки и корекции са взети в предвид и са отразени в крайният вариант на чертежите които получавате.
Тук имате авансово плащане на 15% от крайната договорена цена.

08

Бюджет

Техническата документация за интериорния проект включва всички необходими спецификации за избраното оборудване,
мебели и материали които ще бъдат използвани в реализирането на проекта.
На базата на тази основа ние можем да изчислим прогнозният бюджет неоходим за цялостното изпълнение на Интериорния проект, както и да съберем и систематизираме оферти от изпълнители по конкретните позиции.

09

Предаване на проекта

Вашия проект е готов!
Разполагате с цялата информация, чертежи, 3D визуализации, спецификации на материали, работни чертежи за мебели и оферти от изпълнители.
Сега можете сами да реализирате дизайна на вашият Интериорен Проект.
Остава да доплатите оставащите от общата сума 15% и да си пожелаем отново да сте наши доволни клиенти.

Ако имате конкретен въпрос или ОБЕКТ за който искате да получите оферта не се колебайте да изпратите запитване от ТУК