Изпълнение

Качество и перфектно изпълнение на добри ЦЕНИ  

Интериор и Архитектура съобразени с изискванията, предпочитанията и желанията на Клиента.

Перфектне рещения базирани на опита и компетентността на нашшия екип.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Изпълнението на Инериорен Проект включва: 
– АВТОРСКИ НАДЗОР
– УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

Алгоритъм 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Авторския надзор включва:

– Среща в наш офис с изпълнителите на проекта
– Три срещи на обекта:
1. Среща на обекта с изпълнителите за цялостно обсъждане на проекта.
Срещата продължава до два часа, един час за изпълнителя на СМР и един час за изпълнителя на мебели.
2. Проверка на обекта от наша страна за правилното изпълнение след приключване на гипсокартон, ВиК, Електро и ОВК.
3. Среща на обекта в присъствието на възложителя при започване на монтажа на мебелите.

Цената за авторски надзор е индивидуална за всеки обект, като се формира от няколко
компонента като най-важно е местоположението на обекта.

Управление и изпълнение на проекта включва:

Пълна ангажираност и отговорност на нашия екип със всички етапи от изпълнението на проекта.
Следене за правилното изпълнение на всяка една операция касаеща строителните дейности на обекта.
Подбор, транспорт, проверка за качеството на всички доставени и изпозвани при изпълнението на проекта материали.
Всички дейности свързани с правилното и качествено изпълние на изготвения Интериорен Проект.

При ангажиране от наша страна с управление на проекта, изпълнението на всички дейности СМР(Строително монтажни работи), изработка на мебели, закупуване на осветителни тела, санитария, обзавеждане и декорации се изпълнява само от наши екипи и дългогодишни партньори в рамките на предварително договорения бюджет.

Цената за Управление и изпълнение на проекта е процент от общата стойност на вложените материали и продукти в проекта
и се договая индивидуално за всеки проект.

Ако имате конкретен въпрос или ОБЕКТ за който искате да получите оферта не се колебайте да изпратите запитване от ТУК